DRUGOSTOPENJSKA SREDNJA šOLA S SLOVENSKIM UčNIM JEZIKOM

TEHNIŠKI ZAVOD “JURIJ VEGA” SMER INFORMATIKA

Informatika je danes ena najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva.

Kaj počne

Informatika je danes ena najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva. Živimo v času, ki temelji na hitrem tehnološkem razvoju. S pomočjo računalnika lahko komuniciramo po vsem svetu, trgujemo, upravljamo stroje in vsakovrstne naprave, se učimo in tudi zabavamo. Za delo s sodobnimi informatičnimi sistemi so potrebni strokovnjaki, ki obvladajo računalništvo. Dijaki, ki zaključijo šolanje na tehničnem zavodu – učna smer informatika in telekomunikacije – znajo avtomatsko obdelovati podatke in uporabljati najsodobnejšo računalniško tehnologijo.

Učni programi temeljijo na:

 • skrbi za razvoj posameznikovih potencialov
 • teoretičnem in praktičnem znanju
 • razvijanju jezikovnih spretnosti, poznavanja slovenske in italijanske kulture
 • obvladanju strokovne in tehnične terminologije v angleškem jeziku
 • hitrem prilagajanju tehnološkemu razvoju in potrebam trga dela z možnostjo takojšnje zaposlitve
 • širokih možnostih nadaljnjega izobraževanja

DELOVNA PRAKSA

Med šolanjem dijak stopi v stik s svetom dela preko prakse v podjetjih.

OB KONCU ŠOLANJA

 • se lahko zaposli v podjetjih, ki delujejo na področju informatike in elektronike
 • je usposobljen za načrtovanje in upravljanje informatičnih sistemov, računalniških omrežij, multimedijskih in komunikacijskih sistemov
 • zna analizirati, načrtovati in realizirati podatkovne baze, spletne strani in različne računalniške programe
 • pridobi spretnosti iz elektronike in telekomunikacij
 • lahko se vpiše v seznam izvedencev v informatiki in ustanovi samostojno podjetje
 • sodeluje na natečajih, ki jih razpisuje javna uprava za programerje in tehnike v informatiki
 • znanstveno in tehnološko znanje mu omogoča nadaljevanje šolanje na vsaki univerzi, zlasti na tehničnih in znanstvenih fakultetah

Storitve

Študijske poti

Servizi di cui la struttura è responsabile

Organizzazione e contatti

Responsabile

Avatar utente

Eva SANCIN

Dirigente Scolastico

Persone

Avatar utente

David KOGOJ

Personale tecnico
Avatar utente

Maja PETERIN

Direttore amministrativo