TEHNIŠKI ZAVOD ZIGA ZOIS SMER TURIZEM IN UPRAVA, FINANCE IN MARKETING

Program trileti nacort za trzawljosko – Programma triennale per la cittadinanza attiva

Aktivno državljanstvo je obvezni vsebinski sklop znotraj vzgojno izobraževalne ponudbe, ki temelji na interdisciplinarnosti in predpostavlja sodelovanje vseh pr

Stvari

Kaj je namenjen

Programma triennale per la cittadinanza attiva

Kako dostopate do storitve

Apri il link per tutte le info

Lokacije, kjer se opravlja storitev

Kaj je potrebno

Programma triennale per la cittadinanza attiva

Čas in roki

Programma triennale per la cittadinanza attiva

01

Avg

Struktura, odgovorna za storitve

Dodatne informacije

Per tutte le info apri il link