INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Informatika in telekomunikacije

Informatika je danes ena najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva...

Stvari

Informatika je danes ena najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva. Živimo v času, ki temelji na hitrem tehnološkem razvoju. S pomočjo računalnika lahko komuniciramo po vsem svetu, trgujemo, upravljamo stroje in vsakovrstne naprave, se učimo in tudi zabavamo. Za delo s sodobnimi informatičnimi sistemi so potrebni strokovnjaki, ki obvladajo računalništvo. Dijaki, ki zaključijo šolanje na tehničnem zavodu – učna smer informatika in telekomunikacije – znajo avtomatsko obdelovati podatke in uporabljati najsodobnejšo računalniško tehnologijo.

Struktura, odgovorna za Predmetnik