Šolske številke

Šola v številkah

Šola ima 15 učilnic

119

Število učencev

15

Število razredov

7

Povprečni učenci / razred