Dijaki zavoda CANKAR – VEGA – ZOIS uspešni na natečaju Spoznaj borzo

Tudi letos so se dijaki Tehniškega zavoda Cankar – Vega – Zois uspešno tekmovali na natečaju Conoscere la borsa – Spoznaj borzo, ki jo vsako leto organizira Deutscher Sparkassen Verlag GmbH iz Stuttgarda in pri katerem sodelujejo dijaki višjih srednjih šol iz Italije, Nemčije, Španije, Luksemburga in Švedske. Sodelovanje na natečaju je dijakom omogočila goriška Fondazione cassa di risparmio di Gorizia, ki je dijakom in profesorjem plačala predvideno vpisnino in nudila profesorjem vso tehnično pomoč za izvedbo natečaja.
Kot vsako leto so se dijaki razdelili v manjše skupine, ki so imele od 2 do 5 članov. Tako so na tehniškem polu Cankar – Vega – Zois letos prijavili 30 ekip, ki so jih sestavljali dijaki, in 3 ekipe, ki so jih sestavljali profesorji. Vsaka ekipa je 7. 10. 2015 prejela virtualnih 50.000 evrov, s katerimi so morali kupovati delnice, obveznice in deleže investicijskih skladov. Vrednostne papirje so kasneje na borzi prodali in skušali maksimalizirati svoj zaslužek. Pri tem so dijaki spoznali, katere vrednostne papirje lahko kupijo na borzi, katere so razlike med posameznimi vrstami vrednostnih papirjev, kako se bere borzne tečajnice, kaj vpliva na tečaj vrednostnih papirjev, kdaj je ugoden trenutek za prodajo in kako se obračuna borzne in bančne pristojbine. Tudi letos je organizator igre dal poseben poudarek podjetjem, ki se zavzemajo za trajnostni razvoj, in posebej nagradil ekipe, ki so investirale v podjetja, ki se zavzemajo za trajnostni razvoj. Zmagala je ekipa, ki je imela 16. 12. 2015 – to je zadnji dan natečaja, najvišji kapital. Letos so bili pri tem najbolj uspešni dijaki Valentin Srebrnič, Emanuele Claudio, Jakob Gospodarič in Patrik Schembri, ki obiskujejo 1. razred tehniškega zavoda za informatiko Jurij Vega. Ob koncu natečaja je njihovo premoženje znašalo 55.214,12 evra, kar pomeni, da so kljub nelahkim pogojem na tržišču s svojim poslovanjem zaslužili 5.214,12 evra. Kot zmagovalci na deželni ravni se bodo udeležili srečanja vseh zmagovitih ekip iz Italije, ki bo od 17. do 19. aprila 2016 v Salernu. Dijaki tehniškega pola Cankar – Vega – Zois pa so na tem natečaju na splošno dosegli zelo dobre uvrstitve, saj so jim na deželni ravni od prvih deset mest pripadala vsa mesta razen drugega. S svojim borzni poslovanjem pa so dijaki uspešno premagali tudi svoje profesorje, ki so pri borznem poslovanju beležili krepke izgube.